Podział ras psów

Klasyfikacja ras psów jest prawdziwą łamigłówką. Zajmowali się nią: Arystoteles, Buffon, Linneusz i Cuvier.
Klasyfikacja anglosaska opiera się na opublikowanym w 1570 r. podziale brytyjskiego uczonego Jonha Keysa (lub: Johannesa CaTusa). Podział ten był systematycznie wznawiany, aż do 1880 r. Głównym kryterium klasyfikacji jest w nim przeznaczenie psa.

Systematyka Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) opiera się na innym kryterium: różnic w budowie ciała. Podział FCI jest wynikiem badań prowadzonych przez weterynarza wojskowego Pierra Megnina, którego pasją były rasy psów. W 1896 r. opublikował
on pierwszą systematykę ras, która łączyła kryteria anatomiczne z predyspozycjami.

W latach 80. klasyfikacja ta stała się dość niejednorodna ze względu na dodawanie wciąż nowych zapisów. Raymon Triquet, francuski specjalista w dziedzinie tłumaczenia wzorców ras, dokonał uporządkowania tej systematyki, nie zważając przy tym na trudności administracyjne. Systematyka została zatwierdzona w 1987 r., należy jednak stwierdzić, że z powodu wzrostu liczby uznawanych ostatnio ras coraz trudniej odnaleźć w niej przemyślaną klasyfikację.