Grupa 1: Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów dla bydła